Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 94

Zeszyt nr 94 – Tralki, szandek, parapet i listwy ozdobne lewej burty. Przygotowanie otworów pod okrągłe furty działowe.

Zagraniczny producent części do modelu Soleil Royal wyposażał kolejne zeszyty w zestaw gdzie jeden z elementów – tralki charakteryzowały się innym wymiarem niż w specyfikacji materiałowej instrukcji. Tralki aktualnie dostarczane mają wysokość 8,3 mm i opcjonalnie można je wykorzystać do budowy modelu. Wydawnictwo jest świadome powyższego i w zeszycie nr 97 ukaże się odpowiednia notka. Oczywistym jest również, że tralki wysokości zgodnej z opisem instrukcji (10 mm) będą jednorazowo dołączone do jednego z kolejnych numerów kolekcji. 

Mając do wyboru zawieszenie relacji do czasu otrzymania dłuższych tralek lub kontynuację przedsięwzięcia w rytm przyjętego harmonogramu postanowiłem podjąć próbę dalszej budowy w oparciu o dostarczone tralki nieco krótsze. Oczywiście wybór będzie należał indywidualnie do każdego modelarza.

Pierwsza część prac tego etapu to lustrzane odbicie przedsięwzięć poprzedniej sesji. Należy, więc zamontować kolejno szandek nad pomostem w środkowej części nadburcia lewego, tralki i parapet. Następnie, szandek w części dziobowej i listwy ozdobne.

W dalszej kolejności należy przygotować w nadburciach kasztelu otwory pod okrągłe furty działowe. Najskuteczniejszym sposobem jest zastosowanie gumowego wałka z papierem ściernym i mini szlifierki. Trzeba jednak dużej ostrożności, aby otwory były idealnie dopasowane do pierścieni furt. Należy też mieć na uwadze, że prace z parapetami podczas następnych sesji mogą wymagać korekty położenia przymierzonych teraz furt. 

Otwory w nadburciach kasztelu pod furty działowe.