Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 95

Zeszyt nr 95 – parapety na pokładzie kasztelu.

Zagraniczny producent części do modelu Soleil Royal wyposażał kolejne zeszyty w zestaw gdzie jeden z elementów – tralki charakteryzowały się innym wymiarem niż w specyfikacji materiałowej instrukcji. Tralki aktualnie dostarczane mają wysokość 8,3 mm i opcjonalnie można je wykorzystać do budowy modelu. Wydawnictwo jest świadome powyższego i w zeszycie nr 97 ukaże się odpowiednia notka. Oczywistym jest również, że tralki wysokości zgodnej z opisem instrukcji (10 mm) będą jednorazowo dołączone do jednego z kolejnych numerów kolekcji. 

Mając do wyboru zawieszenie relacji do czasu otrzymania dłuższych tralek lub kontynuację przedsięwzięcia w rytm przyjętego harmonogramu postanowiłem podjąć próbę dalszej budowy w oparciu o dostarczone tralki nieco krótsze. Oczywiście wybór będzie należał indywidualnie do każdego modelarza.

Dla wariantu z tralkami wysokości 10 mm postępowanie zgodnie z instrukcją nie powinno sprawiać większych problemów. Zastosowanie tralek 8 mm wymusza korektę nadburcia i lekkiego obniżenia trzech otworów pod furty działowe. Całość pracy będzie wymagała wielu przymiarek i ingerencji pilnikiem, aby odpowiednio dopasować okrągłe ramy furt do otworów nadburcia i parapetów. Jest to wykonalne a końcowy efekt po malowaniach i montażu okrągłych furt będzie zupełnie zadowalający.

Specyfika większości kolekcji jest taka, że modelarz nigdy do końca nie wie czy części ratalnie dostarczane, choć powinny są właściwe i czy instrukcja na określonym etapie prac wskutek niedomówień (lub błędów) dobrze podpowiada w kwestii budowy modelu. Doświadczony modelarz jest przygotowany na takie ewentualności i sobie poradzi. Osoba rozpoczynająca przygodę modelarską może mieć problem i często się zdarza, iż rezygnuje z kontynuacji prac. Dzisiaj daję przykład, że modelu z kolekcji wbrew obiegowym opiniom się nie składa tylko buduje. Wymaga to pewnie więcej zaangażowania i może niewielkich odstępstw historycznych ( w wypadku SR ta tolerancja jest większa w związku z brakiem źródeł), ale gotowy, piękny model okrętu  żaglowego wynagradza wszelkie niedogodności i trudy.