Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 93

Zeszyt nr 93 – szandek, tralki oraz parapet na środkowym i dziobowym prawym nadburciu. Listwy ozdobne.

Zagraniczny producent części do modelu Soleil Royal wyposażał kolejne zeszyty w zestaw gdzie jeden z elementów – tralki charakteryzowały się innym wymiarem niż w specyfikacji materiałowej instrukcji. Tralki aktualnie dostarczane mają wysokość 8,3 mm i opcjonalnie można je wykorzystać do budowy modelu. Wydawnictwo jest świadome powyższego i w zeszycie nr 97 ukaże się odpowiednia notka. Oczywistym jest również, że tralki wysokości zgodnej z opisem instrukcji (10 mm) będą jednorazowo dołączone do jednego z kolejnych numerów kolekcji. 

Mając do wyboru zawieszenie relacji do czasu otrzymania dłuższych tralek lub kontynuację przedsięwzięcia w rytm przyjętego harmonogramu postanowiłem podjąć próbę dalszej budowy w oparciu o dostarczone tralki nieco krótsze. Oczywiście wybór będzie należał indywidualnie do każdego modelarza.

Sesja trudna. Przy montażu pierwszej listwy 7×2 mm (szandek) należy bezwzględnie pamiętać o wysunięciu jej na zewnątrz nadburcia o 2 mm. O ile listwa ozdobna od strony dziobu nie sprawia problemu szczególnie przy zastosowaniu szablonów o odpowiedniej długości, to listwa przyklejana w stronę rufy już tak. Instrukcja podpowiada, aby listewkę tak wymodelować żeby jej koniec licował się centralnie z gniazdem pod platformę górnej galeryjki. Tyle, że listewka ta będzie obcięta ok. 9 cm od pawęży i właściwie w tej odległości powinna osiągać wymaganą wysokość, bo ma być przedłużeniem bocznej platformy górnej galerii. To niewielka różnica, pewno ok. 2 mm ale gdy zamontuje się ją zgodnie z instrukcją może łączyć się z galeryjką nieco niżej.

Tralki mają jednakowy wymiar, więc nie ma wyboru i to do nich należy dopasować wysokość nadburci pod parapet. Pewno w większości przypadków nadburcia okażą się zbyt wysokie dla montowanych tralek i trzeba je będzie solidnie zeszlifować. Przed tym będzie konieczne poprawienie pilnikiem wszystkich niedoskonałości odlewu tralek.

No i teraz trudne, bo listwy zastosowane na szandeki i parapety mają szerokość 7 mm i są z bardzo twardego drewna orzechowego a żeby były poprawnie wklejone powinny być wygięte w łuk na całej długości nadburcia teraz opracowywanego. Biorąc pod uwagę kruchość połączeń tralek z podłożem trudno sobie wyobrazić, aby ich nie wyłamać podczas montażu „na zimno” z jednoczesnym gięciem na zewnątrz parapetów. Dlatego wykonałem prosty szablon pozwalający wygiąć w pożądanej płaszczyźnie wcześniej uplastycznione na gorąco listwy. Po wyschnięciu powinno się otrzymać zadowalający kształt parapetów a ich przyklejenie będzie formalnością.