Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 34

Zeszyt nr 34 – montaż środkowego elementu z otworami furt działowych lewej burty.

Przygotowanie i montaż kolejnego fragmentu burty częściowo został „przećwiczony” podczas poprzedniej sesji. Panel z otworami furt układa się na konstrukcji w miarę poprawnie. Montaż nie wymaga stosowania ścisków. W moim przypadku wystarczający docisk klejonemu elementowi zapewniało zastosowanie zgodnie z instrukcja gwoździ. Należy pamiętać o zaślepieniu ostatniego otworu ambrazury, gdyż później nie będzie do tego miejsca dostępu.

Uwaga

Przed przyklejeniem części opisanej wyżej należy odszukać wśród wcześniejszych przesyłek pary drzwi, które powinny znajdować się na ścianie grodziowej kasztelu. Instrukcje zawarte w dotychczasowych zeszytach zapomniały o ich montażu a odłożenie tej czynności na później praktycznie z braku dostępu ją uniemożliwi.

Montaż elementu lewej burty.

Przed przyklejeniem panelu koniecznie trzeba się upewnić czy zaślepka ostatniego okienka nie koliduje z pokładem głównym, co powoduje wypychanie na zewnątrz jego tylnej części. Może się okazać, że zaistnieje konieczność wykonania wycięcia w pokładzie.

Malowanie beczek