Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 34

Zeszyt nr 34 – montaż środkowego elementu z otworami furt działowych lewej burty. Przygotowanie i montaż kolejnego fragmentu burty częściowo został „przećwiczony” podczas poprzedniej sesji. Panel z otworami furt układa się na konstrukcji w miarę poprawnie. Montaż nie wymaga stosowania ścisków. W moim przypadku wystarczający docisk klejonemu elementowi zapewniało zastosowanie zgodnie z instrukcja gwoździ. Należy … Read more