Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 35

Zeszyt nr 35 – Montaż elementu z otworami furt działowych prawej burty, szlifowanie części pierwszego poszycia na połączeniu z pawężą.

Montaż kolejnego panelu z otworami furt działowych prawej burty na wysokości pokładu głównego w części środkowej stanowi lustrzane odbicie prac wykonywanych podczas poprzedniej sesji. Dlatego ten etap należy chyba zaliczyć do łatwiejszych. Jedynym utrudnieniem może być różnica w dopasowaniu tylnej części panelu do niżej znajdującej się listewki poszycia. Użycie niewielkiej siły i stabilizacja podczas klejenia gwoździami powinna zniwelować tę różnicę. Nie doradzam szlifowania dolnej krawędzi elementu gdyż w efekcie może się okazać, iż po wklejeniu jest zbyt niski na górze w miejscu połączenia z pokładem kasztelu.

Podobnie jak w poprzedniej sesji konieczna jest kontrola położenia zaślepienia furty względem pokładu głównego.

Szlifowanie pierwszego poszycia w celu wyrównania z płaszczyzną pawęży.

Wystające części poszycia uciąłem piłeczką modelarską a następnie wyrównałem  wszystko bloczkiem z papierem ściernym.