Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 96

Zeszyt nr 96 – parapet na kasztelu i kontrkasztelu, balustrada i tralki na pokładzie kasztelu, schodnie. Kolejny zwieńczający nadburcie szandek na kontrkasztelu przechodzący w parapet na pokładzie kasztelu. Tutaj po cztery tralki długości ponad 7 mm po delikatnym zeszlifowaniu ośmiomilimetrowych. Szandeki należy przedłużyć listwami ozdobnymi, które przebiegają równolegle do położonych niżej. Kolejne prace tej sesji … Read more