Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 96

Zeszyt nr 96 – parapet na kasztelu i kontrkasztelu, balustrada i tralki na pokładzie kasztelu, schodnie.

Kolejny zwieńczający nadburcie szandek na kontrkasztelu przechodzący w parapet na pokładzie kasztelu. Tutaj po cztery tralki długości ponad 7 mm po delikatnym zeszlifowaniu ośmiomilimetrowych. Szandeki należy przedłużyć listwami ozdobnymi, które przebiegają równolegle do położonych niżej. Kolejne prace tej sesji polegają na przygotowaniu tralek i balustrady na krawędź pokładu kasztelu. Aby ułatwić równomierne umiejscowienie tralek na progu pokładu można sobie przygotować szablon na taśmie malarskiej i po przyklejeniu nanieść punkty określające prawidłowe rozmieszczenie. Tralki muszą być wklejone idealnie pionowo w rzucie od dziobu i bocznym. Całość przyklejałem gęstym klejem CA.

Na zakończenie dzisiejszego etapu należy delikatnie wyciąć ze schodni, jaką budowaliśmy na początku kolekcji dwa kawałki wysokością odpowiadające połączeniu pomostów z pokładem kasztelu. W większości przypadków okaże się, że schodki są zbyt szerokie i koniecznym jest zwężenie zewnętrznego policzka. Po zamontowaniu w ten sposób dopasowanych schodni uzyskuje się ciąg komunikacyjny z pokładu kasztelu na pokład główny.