Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 78

Zeszyt nr 78 – kontynuacja poszycie zewnętrznego części nadwodnej. Sesja 78 to kolejne dziesięć pasów drugiego poszycia po obydwu stronach kadłuba. Zejście z poszywaniem poniżej furt działowych trochę przyspiesza ten proces. Okrągłość podłoża w strefie dziobu wymusza stosowanie „klinowania” układanych deseczek. Ponieważ założyłem, że będę na bieżąco listewki skosował i przyklejał (wydaje się to łatwiejsze … Read more