Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 7

Zeszyt nr 7 – montaż elementu pokładu głównego, deskowanie pokładu. Przymiarka montowanego na tym etapie elementu pokładu głównego pokaże czy konstrukcja modelu, nad którą pracujemy nie ma skrzywienia na łączeniach stępki, czy nie ma skręcenia stępki i czy wklejone wręgi nr 5, 6 i 7 były proste. Jestem przekonany, że w większości przypadków będą występowały … Read more