Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 25

Zeszyt nr 25 – montaż desek z otworami furt działowych na lewej burcie, montaż pierwszych listewek poszycia lewej burty. Montaż desek z otworami furt działowych na lewej burcie to oczywiście kopia prac wykonanych podczas poprzedniej sesji. Mocne, symetryczne klejenie wspomnianych desek po obu stronach kadłuba przy dość pokaźnej ich szerokości już daje gwarancję, że konstrukcja … Read more