Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 2

Zeszyt nr 2 – Montaż wręgi nr 3, deskowanie kolejnego elementu pokładu. Wręgę nr 3 montowałem identycznie jak opisywaną w poprzedniej relacji wręgę nr 2. Im staranniej zostaną wykonane te podstawowe prace z zachowaniem kątów prostych i dokładnym spasowaniem górnych krawędzi stępki i wręg, tym łatwiej osiągnięty zostanie idealny, bez skręceń w osi wzdłużnej kształt … Read more