Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 99

Zeszyt nr 99 –poręcze, szandeki na kontrkasztelu i nadbudówce kontrkasztelu, balustrada na kontrkasztelu, platformy środkowej i górnej galeryjki, malowanie, klapy furt działowych. Etap pracochłonny. Montaż szandeków na nadbudówce kontrkasztelu i parapetów na kontrkasztelu nie nastręcza trudności. Ważnym jest, aby bardzo oszczędnie gospodarować listwami 7×2 mm, dlatego, że po wykonaniu opisanych czynności powinien pozostać odcinek niezbędny … Read more

Zeszyt nr 98

Zeszyt nr 98 – montaż platformy, wzmocnień i obudowa boczna dolnej galeryjki. Etap trudny. Zastosowanie prostych pomocy może go znacznie ułatwić. Wklejenie platformy dolnej galeryjki wymaga jednoczesnego ustawienia jej w odpowiednim miejscu, tzn. tyłu na dolnej krawędzi pawęży od strony rufy i boków na wysokości jednej z listew odbojowych no i mocnego dociskania do kadłuba … Read more

Zeszyt nr 97

Zeszyt nr 97– wzmocnienia stewy dziobowej, listwy odbojowe. Etap średnio trudny. Prace należy rozpocząć od montażu czterech wzmocnień w strefie dziobu. Każda z czterech płytek będzie szlifowana i wielokrotnie przymierzana, aby uzyskać kąt pozwalający na idealne doleganie w dwóch płaszczyznach. Ważnym jest, aby pomiędzy górnym i dolnym wzmocnieniem zachować odległość 10 mm, jaka później będzie … Read more

Zeszyt nr 96

Zeszyt nr 96 – parapet na kasztelu i kontrkasztelu, balustrada i tralki na pokładzie kasztelu, schodnie. Kolejny zwieńczający nadburcie szandek na kontrkasztelu przechodzący w parapet na pokładzie kasztelu. Tutaj po cztery tralki długości ponad 7 mm po delikatnym zeszlifowaniu ośmiomilimetrowych. Szandeki należy przedłużyć listwami ozdobnymi, które przebiegają równolegle do położonych niżej. Kolejne prace tej sesji … Read more

Zeszyt nr 95

Zeszyt nr 95 – parapety na pokładzie kasztelu. Zagraniczny producent części do modelu Soleil Royal wyposażał kolejne zeszyty w zestaw gdzie jeden z elementów – tralki charakteryzowały się innym wymiarem niż w specyfikacji materiałowej instrukcji. Tralki aktualnie dostarczane mają wysokość 8,3 mm i opcjonalnie można je wykorzystać do budowy modelu. Wydawnictwo jest świadome powyższego i … Read more