Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 97

Zeszyt nr 97– wzmocnienia stewy dziobowej, listwy odbojowe.

Etap średnio trudny. Prace należy rozpocząć od montażu czterech wzmocnień w strefie dziobu. Każda z czterech płytek będzie szlifowana i wielokrotnie przymierzana, aby uzyskać kąt pozwalający na idealne doleganie w dwóch płaszczyznach. Ważnym jest, aby pomiędzy górnym i dolnym wzmocnieniem zachować odległość 10 mm, jaka później będzie wymagana pomiędzy górnym i dolnym pasem listew odbojowych. Koniec górnego wzmocnienia oparty na burcie nie może być wklejony niżej niż 10 mm (może być odrobinę wyżej) względem linii dolnych krawędzi furt działowych pierwszego pokładu. Całość systemu wzmocnień musi być symetryczna. Wzmocnienia przyklejałem klejem CA.

Montaż najniższych odbojnic przebiega identycznie jak wcześniejszych. Tak jak poprzednio ułatwiałem sobie dystansami mocowanymi taśmą malarską. Podobnie też jak poprzednio w miejscach styku listew zastosowałem połączenie skośne.