Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 84

Zeszyt nr 84 – kolejne listwy odbojowe, nos dziobnicy, platformy galeryjek rufowych.

Montaż kolejnego pasa listew odbojowych wymagał odwrócenia moich „szablonów okiennych” końcówką 3 mm do góry. Przyklejanie odbojnic z taką pomocą staje się łatwe. Trochę inaczej trzeba postąpić niestety z dolnym pasem. Instrukcja podpowiada zastosowanie odległości 3 mm od górnej krawędzi furty i zastrzega jednocześnie równoległe położenie sąsiadujących pasów względem siebie. Te rady okażą się u większości wzajemnie sprzeczne, ponieważ rzędy środkowy i dolny ambrazur nie przebiegają równolegle szczególnie w strefie rufowej 1-2 mm. To wynik szlifowania krawędzi szablonów z furtami na etapie ich montażu. Dlatego teraz bardziej zasadne jest utrzymanie jednakowych odległości pomiędzy pasami wykorzystując np. wzorce 10 mm (sklejone dwa kawałki listewek poszyciowych). 

Nos dziobnicy wkleiłem klejem do drewna i zabezpieczyłem ściskami.

Platformy galeryjek środkową i górną odeskowałem w sposób identyczny jak poprzednio platformę dolną. Różnica polega na pozostawieniu bez poszycia podłogą wypustów pod ścianki boczne galeryjki i otwory montażowe pawęży. Platforma środkowa wymaga tak jak poprzednia wiele przymiarek przed sklejeniem elementów i później podczas dopasowania krawędzi bocznych do kształtu kadłuba. Szczególnie element (środkowy) graniczący z pawężą może w wielu wypadkach wymagać korekty wymiaru przed montażem.