Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 78

Zeszyt nr 78 – kontynuacja poszycie zewnętrznego części nadwodnej.

Sesja 78 to kolejne dziesięć pasów drugiego poszycia po obydwu stronach kadłuba. Zejście z poszywaniem poniżej furt działowych trochę przyspiesza ten proces. Okrągłość podłoża w strefie dziobu wymusza stosowanie „klinowania” układanych deseczek. Ponieważ założyłem, że będę na bieżąco listewki skosował i przyklejał (wydaje się to łatwiejsze niż uzupełnianie powstałych klinów później) to potrzebny na przymiarki czas pracy będzie bardzo zbliżony do czasu układania listewek wyżej. Tak więc aby pracę przy poszyciu wykonać precyzyjnie, dokładnie, bez szpar pomiędzy listewkami, czysto  i z gwarancją mocno przyklejonej warstwy należy poświęcić niestety bardzo dużo pracy i czasu. No ale modelarstwo jest pasją i tej pasji warto poświęcić czas.