Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 72

Zeszyt nr 72 – listewki poszycia zewnętrznego.

Rozpoczynam kolejny bardzo ważny i wymagający etap prac przy modelu. Poszycie zewnętrzne stanowiące drugą a w części nadwodnej trzecią warstwę struktury burt. Sposób, jaki stosuję w procesie przyklejania listewek opisałem poprzednio. Teraz uczulam na wielką uwagę przy montażu pierwszego pasa listewek. To jak zostanie ułożony będzie rzutowało na wszystkie następnie przyklejane listewki. Dlatego pierwszy pas musi być delikatnie wypukłym w dół ciągiem listewek stanowiącym jedną linię opartym dla ułatwienia na dolnych krawędziach furt drugiego pokładu. Kolejne listewki muszą idealnie dolegać do siebie tak na końcach jak i na krawędziach wzdłużnych. Łączenia nie mogą mieć uskoków a osie następujących kolejno listewek połączeń pod kątem.  Listewki muszą być doskonale przyklejone a ich krawędzie bezwzględnie dolegać do kadłuba. Każde uchybienie wskazane wyżej zostanie obnażone już podczas przyklejania następnego pasa.

W większości kolekcji fałszywy kil, stewy dziobowa i rufowa są montowane na modelu zanim zostanie rozpoczęte drugie poszycie. Zdecydowanie lepszy efekt, jeśli chodzi o dokładność przylegania można przez to osiągnąć. W wypadku Soleil Royal założono odwrotne rozwiązanie. Dlatego podpowiadam, aby listewki na styku z kanałem pod stewę dziobową nie obcinać zgodnie z radami instrukcji na równo z poszyciem pierwszym a pozostawiać odrobinę dłuższe dla dokładnego później dopasowania z wklejanym elementem dziobu.