Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 63

Zeszyt nr 63 – kolejne listwy poszycia kadłuba.

Powracamy do poszycia kadłuba. W tej sesji instrukcja pokazuje sposób poszycia przestrzeni powyżej ostatnio wyznaczonego „pasa środka”. Modelarze nie powinni napotkać większych trudności w montażu poszczególnych listewek na proponowanym obszarze. Więcej dokładności będzie wymagało ewentualne uzupełnienie szczelin powstałych podczas prac z poszyciem. Pomimo sugestii w instrukcji o pozostawieniu tego na później osobiście jestem zwolennikiem „zamykania” całości montowanego na danym etapie poszycia.

W wielu wypadkach konfrontacja położenia najwyżej montowanych teraz listewek w porównaniu z ilustracjami instrukcji będzie się miała rożnie. Zasadą główną będzie zakrycie całej poszywanej powierzchni znanymi już sobie sposobami z uwzględnieniem bardzo dokładnego wzajemnego przylegania montowanych kolejno elementów.