Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 55

Zeszyt nr 55 – kołkownice.

Instrukcja podaje, że w tej sesji budowane będą kołkownice bezanmasztu. Jest to prawdą w odniesieniu do kołkownicy mniejszej. Bo kołkownica większa podparta czterema pachołkami będzie towarzyszyła fokmasztowi lub grotmasztowi (obydwie będą jednakowe). Tym razem wykonałem jednego pachołka, jako wzór a pozostałym pięciu zastosowałem „system taśmowy”. Gniazda w pachołkach pod belkę poprzeczną są węższe, dlatego nie wycinałem ich piłką i nożykiem jak poprzednio tylko wypiłowałem pilnikiem. Głowicom pachołków nadałem kształt nożykiem. Tak w sesji poprzedniej jak i teraz nie można sobie pozwolić na ewentualny błąd w wykonaniu pachołków gdyż długość dostarczonego pręta drewna orzechowego 5×5 mm jest wyliczona z minimalnym zapasem widocznym na jednym ze zdjęć.

Otwory w kołkownicy wierciłem wiertłem Ø 1 mm a następnie rozwiercałem Ø1,5 mm. Pozwala to wyeliminować mikro zadziory powstające na krawędziach wierconych otworów.