Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 53

Zeszyt nr 53 – kolejne pasy poszycia części dennej kadłuba, uzupełnianie poszycia w części rufowej.

Podczas tej sesji instrukcja podpowiada ułożenie kolejnych sześciu pasów poszycia w części dennej kadłuba. Finałem prac będzie wykonanie prawie całego wypłaszczenia dennego, czyli dziesięć pasów po obu stronach stępki.

Jestem przekonany, że właśnie teraz podczas układania listewek poszycia większość budujących model napotka rozbieżność pomiędzy instrukcją a rzeczywistością, z która przychodzi się zmagać na swoim modelu. Szczególnie w części dziobowej i może mniej na rufie. Wynika to z kilku czynników. Głównie z podgięcia i ułożenia już pierwszej listewki przy stępce od strony dziobu i rufy czy kątów, pod jakimi zostały wyszlifowane wręgi w tych obszarach. Dlatego teraz każdy będzie musiał indywidualnie podejść do skosowania i podginania listewek a instrukcja dotycząca poszywania dalszej części dna i burt powinna stanowić dla tych, „co mają inaczej” materiał poglądowy. Nie sądzę, aby z tym były jakieś problemy gdyż już wykonane poszycie i wynikające doświadczenie daje wystarczające podstawy aby spokojnie prace kontynuować.

Zdjęcia mojego modelu również pokazują opisaną wyżej różnicę. Dodatkowo staram się gdzie to możliwe nie pozostawiać szczelin w poszyciu do późniejszego wypełnienia lecz na bieżąco odpowiednio profiluję w tych miejscach dłuższe listewki.

W tej edycji instrukcji jest enigmatyczna wzmianka o wypełnieniu klinami z listewek szpar pozostawionych w części rufowej. Praca wymaga trochę dokładności i wielu przymiarek, ale efekt końcowy znacznie poprawia estetykę wykonanej pracy z modelem do tej pory.