Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 36

Zeszyt nr 36 – montaż paneli z otworami furt działowych na obydwu burtach.

W tej sesji zamontowałem kolejne panele burt z otworami furt działowych. Tym razem na obydwu burtach na poziomie pokładu głównego w części rufowej. To przedostatnie części o tak dużych gabarytach stanowiące pierwsze poszycie nadwodnej części modelu. Kończą się moje obawy (cały czas je miałem) o wzajemne dopasowanie montowanych kolejno elementów. Wydaje się, że żadnych „niespodzianek” już nie będzie a do tej pory otrzymywane części należy uznać za bardzo dobrze dopasowane.

Wracając do aktualnie wklejanych elementów. Znów kilka przymiarek z dopasowaniem zaślepień do kolidujących z otworem działowym wręg. Dodatkowo tak jak uprzedzałem w wypadku poprzednich zeszytów w moim modelu pokład główny wypychał na zewnątrz panel w miejscach styku z zaślepieniami. Myślę, że u większości budujących będzie to samo i pokład w tych newralgicznych miejscach trzeba wycinać.