Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 26

Zeszyt nr 26 – Trzy pasy poszycia kadłuba na lewej i prawej burcie.

Etap, podczas którego prace z modelem skupiają się na ułożeniu drugiego pasa poszycia lewej burty i montażu dwóch pasów na prawej burcie. Modelarze często przed ułożeniem listewek poszycia szlifują na skos ich długie krawędzie. Zabieg ten umożliwia dokładne przyleganie do listewek ułożonych np. niżej na wypukłościach wręg. Po prostu eliminuje się szczelinę pomiędzy krawędziami listewek. Instrukcja zawarta w zeszytach nie wspomina na ten temat, dlatego w przypadku aktualnie montowanych listewek pomijam skosowanie.

Układane wcześniej deski z otworami furt działowych, aktualnie pasy listew, później deski i znów pasy są szablonem usytuowania furt działowych na poszczególnych pokładach. O ile pokłady pierwszy i drugi w naszym wypadku są wirtualne o tyle pokład główny będzie bezpośrednio zintegrowany z najwyższą deską z szablonami furt. Furty muszą być na odpowiedniej wysokości względem pokładu, co umożliwi wprowadzenie luf armatnich spoczywających na lawetach w wewnętrzny obrys furt pod sensownym kontem. Szlifowanie krawędzi listewek skutkuje minimalnym obniżeniem całego klejonego pasa a gdy ich będzie kilka może dojść w sumie do różnicy nawet rzędu 2-3 mm. Nie znając teraz wymiarów – głównie wysokości desek z furtami trudno ryzykować obniżenie całości, więc trzeba ufać instrukcji.

Listwy poszycia prawej burty.