Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 25

Zeszyt nr 25 – montaż desek z otworami furt działowych na lewej burcie, montaż pierwszych listewek poszycia lewej burty.

Montaż desek z otworami furt działowych na lewej burcie to oczywiście kopia prac wykonanych podczas poprzedniej sesji. Mocne, symetryczne klejenie wspomnianych desek po obu stronach kadłuba przy dość pokaźnej ich szerokości już daje gwarancję, że konstrukcja modelu nie powinna poddać się jakimkolwiek skręceniom. Tym samym rola stoczni będzie się ograniczać powoli do funkcji, jakie pełni podstawka robocza. Oczywiście nie zwalnia to modelarza z przestrzegania symetrycznie naprzemiennego montażu elementów poszycia w toku dalszych prac.

Na dzisiejszym etapie instrukcja proponuje wklejenie pierwszych listewek poszycia. Listewki z raminu, które otrzymałem w przesyłce są dobrej jakości. Sam materiał charakteryzuje się doskonałą sprężystością a miękka struktura pozwala wbijać np. gwoździe bez pęknięć i rozszczepień. Można też prognozować o łatwości poddawania się materiałom ściernym w perspektywie szlifowania poszycia kadłuba.

Do mocowania listewek poszycia używam kleszczy z podgiętymi końcówkami, którymi wciskam gwoździki w miejscach gdzie wcześniej zaznaczam rozstaw poszczególnych wręg. Nanoszę klej na wręgi i krawędź dolną listewki a następnie całość przykładam i dobijam gwoździe młoteczkiem. Miejsca styku czołowego listewek na wrędze wzmacniam pinezkami.

Klej wyciskam z tuby bezpośrednio na krawędź listwy. Powstały nadmiar kleju po przybiciu listewki nie wycieram a jedynie wciskam i wygładzam palcem w miejscu połączenia z wcześniej przyklejonym elementem. Tym sposobem wyciśnięty od strony wewnętrznej klej dodatkowo wzmacnia powstającą skorupę kadłuba.