Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 7

Zeszyt nr 7 – montaż elementu pokładu głównego, deskowanie pokładu.

Przymiarka montowanego na tym etapie elementu pokładu głównego pokaże czy konstrukcja modelu, nad którą pracujemy nie ma skrzywienia na łączeniach stępki, czy nie ma skręcenia stępki i czy wklejone wręgi nr 5, 6 i 7 były proste. Jestem przekonany, że w większości przypadków będą występowały wszystkie wymienione niedoskonałości. Jak duże i które, właśnie będą widoczne. Gniazda wycięte w płycie pokładu pod czuby wręg są bardzo dopasowane. Dlatego podczas wklejania płytki i wsunięcia ramion wręg należy jedynie zwrócić uwagę na precyzyjne dopasowanie krawędzi styku pokładu teraz montowanego z poprzednim. Efektem dokładnego montażu płyty pokładu głównego będzie usztywnienie konstrukcji i eliminacja wszelkich poprzednich krzywizn i skręceń.

O niedoskonałości układania deseczek podłogi proponowanej w instrukcji w zderzeniu z klasyką szkutniczą pisałem już wcześniej. Ponieważ staram się budować model w oparciu o instrukcję brnę usiłując przynajmniej zachować założoną długość listewek i ciągłość w stosunku do układanych wcześniej. Zdjęcia w zeszycie obrazujące poszycie tego kawałka pokładu znacznie jednak odbiegają od zastosowanej poprzednio logiki. Listewek jest wystarczająco dużo, aby spokojnie odeskować pokład. Zdecydowanie wystarczy aby chętni waloryzacji mogli zastosować któryś z opisanych dla epoki systemów.