Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 3

Zeszyt nr 3 – Montaż wręgi nr 1, dopasowanie pokładu dziobowego.

Kolekcje modelarskie mają to do siebie, że zakładany nakład pracy w poszczególnych etapach jest bardzo różny. Głównie początkowe sesje proponują mniejszy zakres prac, co modelarzowi pozwala skupić się na staranności i dokładności wykonywania poszczególnych przedsięwzięć.

Ta sesja to właśnie taki przykład natomiast jedyna wręga, która jest montowana wymaga szczególnej uwagi.  Kąty proste pomiędzy klejonymi elementami to oczywistość. W tym wypadku również szczególnie trzeba zadbać, aby wsuwana wręga była prostopadle ułożona względem dolnej krawędzi stępki. Na wrędze nr 1 opierać się będzie konstrukcja dziobu.

Dopasowanie elementów pokładu dziobowego.

Koniecznym jest minimalne przeszlifowanie pilniczkiem wpustów pod wręgi. W zasadzie powinno wystarczyć delikatne usunięcie brązowego nalotu pozostałego po cięciu laserowym. Do wymiaru szczelin niezbędne jest oczywiście dopasowanie naklejonego deskowania. Po delikatnym włożeniu pokładów na wyznaczone miejsce mamy pierwszy miernik poprawności wykonanej pracy do tej pory. Pokłady powinny idealnie stykać się z płaszczyzną boczną wręgi nr 1, krawędzie od strony rufy powinny tworzyć jedną prostą linię a połączenie obydwu części pokładu nie powinno być widoczne. Wyznacznikiem dobrze wykonanej pracy będzie też idealnie pasujący do siebie otwór pod maszt.