Soleil Royal - Blog

Zeszyt nr 2

Zeszyt nr 2 – Montaż wręgi nr 3, deskowanie kolejnego elementu pokładu.

Wręgę nr 3 montowałem identycznie jak opisywaną w poprzedniej relacji wręgę nr 2. Im staranniej zostaną wykonane te podstawowe prace z zachowaniem kątów prostych i dokładnym spasowaniem górnych krawędzi stępki i wręg, tym łatwiej osiągnięty zostanie idealny, bez skręceń w osi wzdłużnej kształt kadłuba modelu. Spełnienie tych warunków plus klasyczny (a taki chyba będzie) dla budowy układ wielu pokładów da wzajemnie usztywnioną, mocną konstrukcję. Można wtedy pokusić się o budowę modelu bez korzystania z dodatkowej, często koniecznej stoczni.   

Deskowanie kolejnego elementu pokładu. Pakiet dołączonych deseczek identyczny jak poprzednio. Doświadczenie już zdobyte pozwala spokojnie ułożyć deseczki na pokazanej w instrukcji drugiej połowie pokładu. Wykonałem zdjęcie, na którym pokazane jest jak można ułożyć listewki i ile pozostaje materiału z załączonego pakietu. Jeśli się komuś nie uda uzupełni deskowanie listewkami dołączonymi do zeszytów 7 i 8.

Instrukcja oczywiście stosuje duże uproszczenie w kwestii plankowania (deskowanie pokładu). Pokazany sposób wymuszony raczej przez ograniczoną ilość dołączonych listewek jest możliwy, gdy oklejamy nimi pokład wykonany ze sklejki. W rzeczywistości określone układy desek warunkowane były rozstawem pokładników. Modelarz korzystając z wydawnictw czy ewentualnie tematów rozbudowanych w internetowych forach modelarskich bez problemu znajdzie rozwiązania dla ewentualnego klasycznego ułożenia planek na swoim pokładzie.